home-page
נווט למעלה
ImageRotator picture

 
​​​​
 
שלולית החורף פרויקט ביהס.jpg
 


 
 

 משלנו

 
70 שנה למדינה פעילויות מתמטיות שהכינו מצגות תלמידי שכבה ה לכלל הכיתות
תלמידי שכבה ה יקיימו "למידת עמיתים" לכלל תלמידי בית הספר ויציגו את המצגות שהכנו במתמטיקה לפי כיתות הלומדים. נשלחו משימות באופק בנושא 70 שנה למדינה. חשוב לבצעם כהכנה ללמידת עמיתים.
*****